Събития

boyanska-curkva_678x410_crop_478b24840a
01.11.2019 08:00
Събития

Пътуващ семинар до Рилския манастир и Боянската църква

Организатори:
Департамент „Изящни изкуства“,
Департамент „Антропология“,
Департамент „Нова българистика“
и Департамент „Музика“

Водещ:
гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

Модератори:
Доц. д-р Ралица Мирчева,
доц. д-р Татяна Фед,
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева,
гл. ас. д-р Мария Нейкова


Участници:
Студенти от програми „Визуални изкуства“, „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“, „Русистика“ и „Музика“.

„Пътуващ семинар до Рилския манастир и Боянската църква“ се осъществява с подкрепата на Бакалавърски факултет. Чрез него студентите от БП „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“, различни по националности и носители на разнообразни култури,  ще имат възможност:

- да добият познания за културното наследство на България;

- да направят първи стъпки в устния превод, превеждайки на английски език представената информация, така че тя да стане достъпна и за чуждестранните студенти;

- да съберат материал за изготвяне на презентация, която да представят на последващ семинар.

Студентите БП „Визуални изкуства“ ще  имат възможност да  се запознаят с  Рилския манастир – един от емблематичните културни паметници в България. При посещението на Рилската света обител, те ще мат разгледат, да се вдъхновят и предадат своите усещания на място в своите графики и картини. В по-късен етап, е планирана изложба в НБУ с тези творби.

Студентите от програма „Музика“ ще се запознаят с историческите данни за развитие на българското танцово изкуство и българският национален костюм, който са запазени във фреските и иконописта на двата обекта.

Ще бъдат посетени музеят, иконната галерия и Хрельовата кула в манастира. Акцент в посещението ще бъде главната черква „Рождество Богородично“ с уникален иконостас. Църквата е изографисана от най-добрите иконописци по онова време: Димитър и Симеон Молерови от Банската художествена школа, Захари Зограф, неговият брат Димитър и племенникът му Станислав Доспевски от Самоковската школа. Впечатление правят стенописите на Захари Зограф, който през 1841 година изписва южната част на съборната църква „Рождество Богородично“ в Рилския манастир.

 

Изображение: Peika.bg