facebook

Събития

nbu2015-1_678x410_crop_478b24840a
27.03.2016 11:20
Събития

Работен семинар „Процедура за дипломиране за ОКС „бакалавър“ в дистанционно обучение и възможности за обучение в магистърски програми“

Корпус 2, зала 305

Организатор:
департамент „Природни науки“

Водещи:
доц. д-р Ралица Берберова, и.д. ръководител на департамент „Природни науки“
гл. ас. д-р Биляна Костова, програмен консултант, отговорник по спецификите на магистърските програми

Участници:
студенти от VIII семестър на дистанционните бакалавърски програми към департамент „Природни науки“

Целта на работния семинар е студентите да бъдат запознати с процедурата за дипломиране в ОКС „бакалавър“ чрез явяване на държавен изпит теза, както и с възможностите за продължаване на обучение в програмите на департамента и на НБУ.