facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
09.05.2018 14:00
Събития

Работна конференция „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители: Оценяване и интервенции при родителско отчуждение“

СУ „Уилям Гладстон“, ул. „Пиротска“ №68

Организаотори:
Департамент „Когнитивна наука и психология“
Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца с партньорството на
Дружество на психолозите в Република България
Регионално управление на образованието, София-град
Държавна агенция за закрила на детето

Основен лектор:
проф. Роналд Роунър, САЩ

Водещи:
д-р Галина Маркова
д-р Пламен Димитров
д-р Надя Колчева
д-р Ваня Кастрева

Ще бъдат поканени преподаватели, студенти, специалисти, работещи с деца и семейства, представители на различни държавни, частни и неправителствени организации (психолози, социални работници, педагози, експерти в отделите за „Закрила на детето“, адвокати, съдии и др.).


Целта на работната конференция е да представи знания и да дискутира в професионални среди от социални работници, психолози, педагози, лекари и представители на правната система темата за родителското отхвърляне и влиянието му върху развитието на детето.

Целта на конференцията е да помогне на специалисти, работещи с деца да станат по-чувствителни към тази тенденция, да получат знания за отношения родители-деца и да развият умения както за разпознаването на дефицитите в тези отношения, така и за прилагане на подходи за тяхното преодоляване.

По-конкретно целите са следните:
• да се получи информация за Европейски и световни практики,
• да се планират действия на национални и европейски мрежи от специалисти,
• да се формулират предложения за промяна на политиките у нас,
• запознаване с програмата „Resetting the Family: Образователна програма за родители и деца в конфликт“ и обсъждане на възможности за адаптирането и в нашата страна,
• разпространение на резултатите от конференцията в мрежите от европейски партньори на организаторите: Румъния, Великобритания, Италия, Холандия, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Молдова.

Темите на конференцията са:

• Как взаимоотношенията деца-родители формират личността на детето?
• Какви са последиците от конфликтите деца-родители върху поведението на детето, неговите емоции, представа за себе си, социални отношения, представяне в училище и детската градина?
• Кои са инструментите за оценка на отношения родител-дете?
• Какви подходи има за преодоляване на конфликтите между деца и родители в различни възрасти на детето?
• Каква е ролята на психолози, социални работници, педагози, експерти в отделите за „Закрила на детето“, адвокати, съдии, представители на държавни институции и др. в прилагането на подходи за разрешаване на конфликти и осигуряване на среда за добро развитие на всяко дете?