Събития

1944648_678x410_crop_478b24840a
09.10.2020 14:34
Събития

Ресурсен потенциал на Родопски туристически район и анализ и на конкурентоспособността в туризма

Пампорово – хотел „Орловец“, Маршрут: София (НБУ)-Пазарджик-Батак-Доспат-Борино-Девин-Широка Лъка-Пампорово-Въча-Кричим-Пазарджик-София (НБУ)


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Ръководител практика:
доц. д-р Милена Караилиева


Модератор:
докторант Симон Янков

Участници:
студенти от БП „Управление на туризма“ VII и III семестър

Провеждането на практиката в извънаудиторна среда (туристическа дестинация) акцентира върху практико-приложните аспекти на програмата и предоставя възможност за конкретна ангажираност на студентите в учебния процес и тяхното мотивиране за бъдещата им реализация в туристическата индустрия, проучвайки добрите практики в туризма на мезо (регионално развитие на равнище дестинация) и микро равнище (хотелиерска, ресторантьорска, туристическа агенция/туроператор) чрез проучване и сравняване на данни и факти от туризма в можество туристически обекти по определени критерии и показатели за оценка на конкурентоспособоността за съответната туристическа дейност във връзка с изучаваните курсове.