Събития

stoyan_678x410_crop_478b24840a
15.12.2017 18:00
Събития

Семинар „Актуални тенденции на пазара на сливания и придобивания в Централна и Източна Европа“

Корпус 2, зала 703

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
Стефан Стоянов - Мениджър M&A база данни, EMIS

Модератор:
гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Участници:
студенти от МП „Финанси“

Основната цел на семинара е да разгледа мотивите движещи активността на бизнескомбинациите и да анализира текущото състояние на пазара на сливания и придобивания в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Ще бъдат дискутирани ключовите фактори, влияещи върху активността и специфичните провизии използвани за редуциране на риска между участниците по сделката.

Събитието ще даде възможност на студентите от магистърска програми „Финанси“ да установят контакт с ментор от реалния бизнес, с опит в международни компании, който да ги запознае с методиката на събиране и анализиране на данни за активността на международния пазар на сливания и придобивания.

Стефан Стоянов ръководи екипа анализатори отразяващи развитието на пазара на сливания и придобивания (M&A) към EMIS, платформа предоставяща бизнес информация за държави, сектори и компании. Стефан има седем години опит в оценяването и отразяването на M&A сделки, като преди това е работил и като инвестиционен консултант. Автор и редактор е на редица публикации, аналитични материали и новинарски бюлетини за M&A. Стефан притежава магистърска степен по бизнес администрация от Мичиганския университет, магистърска степен по финанси от НБУ и бакалавърска степен по икономика от СУ.