Събития

dsc0328_678x410_crop_478b24840a
11.12.2017 14:40
Събития

Семинар „Анализ на оценките от традиционно и онлайн проведени изпити в курсовете по компютърни науки“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
ас. Делян Керемедчиев

С развитието на ИКТ и използването на Интернет все повече и повече традиционни учебни задачи се преместват в мрежата. В България почти всички университети прилагат някаква уеб-базирана система за доставяне на учебно съдържание. Тези системи предлагат и възможности за проверка на знанията на студентите чрез онлайн тестване. Онлайн изпитите позволяват по-гъвкав график за студентите и преподавателите.

Въпреки че създаването на въпросната банка е отнемаща време, тестовите елементи могат да бъдат използвани отново и изпитите на студентите се оценяват автоматично. Нещо повече, непосредственото оценяване на онлайн изпитите позволява на студентите да получат бърза обратна връзка относно техните резултати. Въпреки че има някои добре известни ползи от използването на онлайн тестване в сравнение с традиционните изпити, има смесена индикация за ефективността на онлайн изпитите. Moodle се използва широко в курсовете на катедра „Информатика“ за създаване на електронни курсове. Тя предлага и много функции за електронно тестване и изпитване на студентите.

При дискусията със студентите относно възможностите за полагане на тестове от тяхна страна беше изявено предпочитание да го правят онлайн вместо присъствено и на хартия. Използването на онлайн тестове и система за оценяване спестява време на преподавателите за проверка на тестовете и създава на студентите усещането за по-обективно оценяване на техните знания и умения. Целта на изследването е сравняване на резултатите от обучението чрез оценките на студентите. Данните са събрани за 12 семестъра от студенти, записани в курсовете по уеб програмиране: скриптови езици в НБУ за периода 2007-2017 година. Обхванатите студенти се обучават в бакалавърска степен (N=519) и магистърска степен (N=415).

Ас. Делян Керемедчиев е с основни изследователски интереси в областта на електронното обучение.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Уеб базирани информационни системи.
Възможности за експертиза в областта на: Уеб базирани информационни системи
Преподавателски интереси в областта на: Интернет приложения, уеб базирани приложения