facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
16.11.2023 16:20
Събития

Семинар „Антропологични четения“

Преглед на съвременните технологии за компютърно-подпомогнат превод

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Антропология“


Лектор:
д-р Тодор Лазаров

Модератор:
доц. д-р Ирена Бокова


Участници:
изследователи, преподаватели, студенти


Темата е особено популярна в последните години, в които се наблюдава бързо развитие на технологиите за машинен превод (МТ), изкуствен интелект (AI), компютърно-подпомогнат превод (CAT) и управление на бизнес процесите. Лекцията представя кратък исторически преглед на развитието на тези технологии, навлизането им в сферата на преводния процес и текущото състояние.

Представя се преглед на съвременното състояние и приложение на системите за машинен превод, софтуерите за компютърно-подпомогнат превод и софтуерите за управление на превод.


Д-р Тодор Лазаров е изследовател с много добър опит в сферата на дигиталните технологии и развитието на машинния превод. Дисертацията му е в същата сфера, има сериозни изследвания, публикации и изследвания.