Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
06.01.2017 14:40
Събития

Семинар „Аскетика на програмирането и via negativa или как да подобрим качеството на софтуера чрез премахването на функционалност“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов

На семинара ще се обсъжда с примери от практиката защо сложните софтуерни системи се провалят и защо малкото успешни са започнали като прости програми, които са еволюирали с течение на времето. Ще се говори как точно да се контролира сложността на софтуера, за безсмислието на понятието „спринт“ в Agile и за нуждата от пауза и интроспекция след всяка версия. Ще се обсъжда ползата от аскетизма при избор на функционалност и ролята на via negativa в комерсиалния успех на приложенията.

Основните изследователски интереси на д-р Томов са в областта на: теория на управлението, качество на софтуера, управление на проекти. Допълнителните му изследователски интереси са в областта на: числените методи.

Възможности за експертиза в областта на: теория на управлението, качество на софтуера. Преподавателски интереси в областта на: уеб базирани приложения, клиент-сървър.