facebook

Събития

pexels-kaique-rocha-116021_678x410_crop_478b24840a
30.11.2023 14:30
Събития

Семинар „Аспекти на успешна рехабилитацията на жени правонарушители. Стил на управление и персонал“

Корпус 1, зала 20Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещи:
Донка Илиева – главен инспектор в Затвор – Сливен
Сийка Павлова – старши експерт методолог  в Затвор - Сливен

Модератор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Участници:
студенти на НБУ


В рамките на семинара ще се акцентира на конкретни програми като добри практики за справяне с първопричините за извършени престъпления.

Ще бъде споделен опит за разнообразие от активности в затвор -  Сливен, ориентирани към положителна промяна в мисленето и поведението на жените, в синхрон със закона.

Не на последно място, ще бъде подчертана ролята на персонала за утвърждаване на чувствителни към пола подходи в корекционния процес; за личностна и социална подкрепа на жената, по пътя на рехабилитацията.


Главен инспектор Донка Илиева е началник сектор социална дейност и възпитателна работа в затвор - Сливен. Магистър-психолог; магистър-психологическо консултиране.

Дългогодишен професионален опит в системата за изпълнение на наказанията като инспектор социална дейност и възпитателна работа; психолог на затвор - Сливен и настоящ пряк ръководител на сектор социална дейност и възпитателна работа.

 

Сийка Павлова е старши експерт методолог, които има професионален опит в пенитенциарната практика като учител и директор на училище за жени, лишени от свобода. Впоследствие - ръководител на направление социална дейност и възпитателна работа в затвора Сливен, за период от 10 години.