Събития

dsc0079-copy_678x410_crop_478b24840a
11.10.2019 17:30
Събития

Семинар „Българската предприемаческа екосистема: стартиране на бизнес, пречки и успехи“ / The Bulgarian Entrepreneurial Ecosystem: Starting a Business, Obstacles and Successes

Building 1, Room 213

Корпус 1, Зала 213


Организатор/Organizator:
Department of Administration and Management

Департамент „Администрация и управление“

Водещ/Lecturer:
Guest-Lecturer Teodor Panayotov

Гост-лектор Теодор Панайотов

Модератор/Moderator:
Chief Assist. Professor Dr Juliana Hadjitchoneva and Professor Dr Panayiotis Ketikidis

Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева и проф. д-р Панайотис Кетикидис

Участници/Participants:

Students from the Programme MSc in Business Management, Technology and Innovation in cooperation with the University of Sheffield International Faculty, City College, other interested in Innovation and Entrepreneurship students.

Студенти от Магистърската програма по Бизнес управление, технологии и иновации в сътрудничество с Университета Шефилд, Международен факултет Сити Колидж.

The aim of the seminar is to provide insights from a practitioner - startuper and mentor of startups, in order to enrich the acquired knowledge and skills on the starting a business processes and tools. The guest-lecturer will share his experience in starting a business – business idea, evaluation of the potential of the business opportunity, difficulties and obstacles, successes, business development.

Целта на семинара е да срещне студентите с предприемач и ментор на стартъпи, като разшири и обогати придобитите от тях знания и умения по процеси и инструменти за стартиране на бизнес. Гост-лекторът ще сподели своя опит в стартирането на бизнес - бизнес идея, оценка на потенциала на бизнес възможностите, трудности и препятствия, успехи, бизнес развитие.

Teodor Panayotov is founder and CEO of IT Instructor and Coursedot.

IT Instructor provides professional IT trainers to most big professional training companies. Customers include Fast Lane, Global Knowledge, New Horizons and many others. Currently operating in over 38 countries.

Coursedot is a global IT training marketplace with two business lines:
- to bring the right IT trainers to training companies worldwide. It is in the top 5 worldwide by number of trainers.
- to sell IT training to enterprise customers giving the best possible combination of delivery dates, price, location, language and method. Customers include most of the top 20 IT training companies and enterprises in 50 countries.

 

Теодор Панайотов е основател и управител на IT Instructor и Coursedot.