Събития

dsc-0103_678x410_crop_478b24840a
08.01.2018 14:40
Събития

Семинар „Cyber awareness“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Филип Андонов

Семинарът разглежда по достъпен начин компютърната сигурност от гледна точка на обикновения потребител. Разглеждат се вектори на атаки, заплахи и добри практики за защита.

Основните изследователски интереси на д-р Андонов са в областта на: вземане на решения. Допълнителни изследователски интереси в областта на: text mining, data mining. Преподавателски интереси в областта на: бази данни, програмни езици, вземане на решения, алгоритми.