Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
27.04.2017 14:40
Събития

Семинар „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

Корпус 2, зала 703

Организатор:
департамент „Археология“

Водещ:
Даниела Агре, Национален археологически институт с музей-БАН

Модератор:
доц. д-р Илиян Боянов

По повод приключване изпълнението на проект „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“, финансиран в рамките на Мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” с договор 24-10M2-14/23.04.2015 с бенефициент Община Тополовгард, ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати в рамките на посочения проект. Поканени са всички, за които презентацията ще представлява интерес, тъй като проблематиката е археологическа и освен това ще бъдат представени съвременни техники за дигитализиране на недвижимо културно наследство.