Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
16.06.2017 14:40
Събития

Семинар „Добавена стойност на училищата. Българският опит“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 01

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Димитър Атанасов

Несъмнено въздействието, което оказват различните училища върху развитието на децата е съществен аспект в образованието. Оценката на този ефект би могла, от една стрна, да дава количествена информация за качеството на образованието, предоставяно от училището, усилията на екипа и др. От друга страна може да се използва като помощен индикатор в процеса на администриране на образователния процес.

В световен мащаб са възприети няколко различни подхода съм тази задача. През последните години в България бяха проведени няколко пилотни изследвания за приложимостта на различни методи. Тук бихме искали да представим постигнатото от българския екип като разгледаме различните аспекти на това оценяване.

Основните изследователски интереси на доц. Атанасов са в областта на: Вероятностите и статистиката, статистичекото моделиране и анализ на данни; допълнителни изследователски интереси в областта на: Разработването на статистически софтуер; възможности за експертиза в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни; преподавателски интереси в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни