Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
27.04.2017 15:25
Събития

Семинар „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“

В рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“

Корпус 2, зала 703

Организатор:
департамент „Археология“

Водещ:
доц. д-р Георги Нехризов, Национален археологически институт с музей-БАН

Модератор:
доц. д-р Илиян Боянов

По повод приключване изпълнението на проект „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе“, финансиран в рамките на Мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ с договор 24-10-M2-26/22.05.2015. с бенефициент Исторически музей „Искра“ – Казанлък, ще представим изпълнените дейности и постигнатите резултати в рамките на посочения проект. Каним да присъстват всички, за които презентацията ще представлява интерес, тъй като проблематиката се отнася до епохата на траките и освен това ще бъдат представени съвременни техники за дигитализиране на движимо и недвижимо културно наследство.