Събития

murchaevo-jan-2017_678x410_crop_478b24840a
20.01.2017 09:00
Събития

Семинар „Екологична сигурност чрез георадарен мониторинг на микроязовирни стени“

В рамките на TERRA nostra-junior

Корпус 1, Зала С1/22

Организатори:
департамент „Природни науки“
Лаборатория по природни бедствия и рискове – БФ
Лаборатория по гемология - БФ

Водещи:
доц. д-р Ралица Берберова, директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове – БФ
гл. ас. д-р Биляна Костова, директор на Лаборатория по гемология - БФ

Участници:
студенти от МП „Екологични експертизи и контрол“

В рамките на студентския постоянен семинар към департамента TERRA nostra-junior студентите от МП „Екологични експертизи и контрол“ ще представят резултати ще дискутират възможностите за провеждане на георадарен мониторинг на микроязовирни стени от земно-насипен тип въз основа на теренно проведени от тях през ноември 2016 г. експериментални замервания на яз. Мърчаево, Столична община.

Замерванията са извършени с GPRS, който е част от съвременната апаратура за геоложки изследвания на Лабораторията по природни бедствия и рискове.