facebook

Събития

12_678x410_crop_478b24840a
29.11.2023 13:00
Събития

Семинар „Екстремофилни организми – живот при екстремални условия на средата”

Корпус 1, зала 205


Организатори:
департамент „Природни науки”
Лаборатория по природни бедствия и рискове – БФ

Лектор:
проф. д-р Даниела Пиларска, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

Модератор:
доц. д-р Ралица Берберова, директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове в НБУ


Участници:
в семинара могат да се включат всички студенти с интерес по темата


В рамките на семинарното занятие участниците ще бъдат запознати с различните видове екстремални условия на средата и видове организми, приспособили се в процеса на еволюцията да съществуват и да се развиват в тях. Ще бъдат представени примери за екстремофилни организми в атмосферата и в дълбокия океан.Изображение: hicomm.bg