Събития

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
14.05.2018 13:00
Събития

Семинар „Естетическата еволюция на езиците от фамилията C/С++/С#“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 607

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов

Четимостта на софтуера е обратнопропорционална на усилието да се разбере неговата функционалност, докато естетиката на софтуера е обратнопропорционална на усилието да се изрази това разбиране. Еволюцията на езика C# като наследник на C и C++ може да се проследи като опит да се увеличат едновременно четимостта и естетиката на езика, доколкото това е възможно предвид противоположността на двете качества. Основна цел на развитието на езика е максимално увеличаване на тези две качества при минимална цена от гледна точка на бързодействието, което ще демонстрираме с примери.

Основните изследователски интереси на д-р Томов са в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера, Управление на проекти.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Числени Методи
Възможности за експертиза в областта на: Теория на Управлението, Качество на Софтуера
Преподавателски интереси в областта на: Уеб базирани приложения, клиент-сървър