facebook

Събития

1333581-copy_678x410_crop_478b24840a
01.12.2023 16:20
Събития

Семинар „Езици на сигурността“

Службите за сигурност - как работят на практика?

Корпус 2, зала 404


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор:
Даниел Милев – експерт по финансова сигурност


Модератор:
ас. д-р Петър Арабаджийски


По време на семинара студентите ще се запознаят с функционирането и спецификата на дейността на службите за сигурност през погледа на професионално обучен специалист с реален опит от практиката. На студентите ще бъде предоставена възможност да обвържат теоретично придобитите знания с тяхното проявление в реалността на службите за сигурност. В хода на семинара ще бъдат засегнати теми за основните стожери, около които се гради работата на специалните служби - специфичните способи и методи, специалните разузнавателни средства, както и работата със сътрудници. Ще бъдат споделени истински истории от практиката, като студентите ще могат дискутират с лектора актуални казуси.


Даниел Милев придобива ОКС „бакалавър“ в Академията на МВР, последвана от ОКС „магистър“ по международни отношения в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Стартира е професионалния си път в службите за сигурност през 2012 г. в ГДБОП-МВР. Впоследствие работи в Държавна агенция „Национална сигурност“ до 2019 г., когато напуска службите за сигурност и се присъединява към корпоративния свят, където заема различни длъжности. В хода на кариерата си в специалните служби работи по направление „Финансова сигурност“ с фокус върху данъчните измами и измамите със средства от Европейските фондове. Има участие в десетки специализирани операции за задържане на лица, застрашаващи националната сигурност, като някои от тези операции е подготвил, планирал и ръководил на щабно ниво.

В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент „Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики за сигурност“. Разработва дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на организационните и тактически аспекти на противодействието на измами с ДДС“.