Събития

security_678x410_crop_478b24840a
12.01.2021 18:30
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Oрганизация на личната охрана - обучение на охранителния състав

Онлайн


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. Николай Радулов, д.н. - ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
Красимир Лалев – началник сектор „Учебен център“, Национална служба „Охрана“

Модератор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова

Участници:
студенти на департамент „Национална и международна сигурност“

Лекцията ще се фокусира върху охраната на високопоставени личности е дейност, която се отличава с изключителна динамика и представлява сложна система от организационни и тактически действия, които категорично изискват отлична комуникация и взаимодействие между различни държавни структури. Ще се дискутира спецификата на дейността, която предполага богат комплекс от качества и умения, необходими на служителите, които организират и осъществяват личната охрана. Ще бъдат обсъдени методи и форми на обучение за придобиване на изискуемите умения, както и иновации и предизвикателства в подготовката на служителите от НСО.

Красимир Лалев работи в НСО от 2003 г. като заема различни длъжности - офицер от постова охрана и пропускателен режим, ръководител на екип за лична охрана, а към настоящия момент като инструктор по „Техники и тактики за защита“, „Специална подготовка“ и „Тактическа подготовка“, което е обвързано с позицията му на началник сектор „Учебен център“.

Преминал е през редица международни и вътрешни курсове, семинари и обучения като: „Антиснайпер контрол“ - Франция, „Антитероризъм и въоръжен отговор на заплахи“ - Грузия, курсове за лична охрана в Молдова, Румъния, Украйна и др.

В момента е докторант на самостоятелна подготовка към департамент „Национална и международна сигурност“, ДП „Стратегии и политики за сигурност“. Разработва дисертационен труд на тема: „Политики и инструменти при управлението на човешките ресурси в структурите за сигурност“ с научен ръководител проф. Георги Бахчеванов, д.н.