Събития

bp_678x410_crop_478b24840a
15.12.2017 11:20
Събития

Семинар „Езикови технологии за научна и образователна инфраструктура“

Библиотека, Зала за екипна работа

Организатор:
департамент „Англицистика“

Водещи:
доц. д-р Кирил Симов
доц. д-р Мария Стамболиева

Дискутанти:
гл. ас. д-р Валентина Иванова
гл. ас. д-р Мариана Райкова
гл. ас. д-р Мария Нейкова
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

В рамките на семинара ще бъде представена инфраструктурата КЛаДА-БГ и ще бъдат разгледани проблеми, свързани с езикови технологии в обучението по роден и чужд език .

Инфраструктурата КЛаДА-БГ е най-голямата инфраструктура в областта на езиковите технологии у нас. Очаква се работата по нея да стартира през 2018 г. Д-р Кирил Симов e доцент в Института по информационни и комуникационни технологии, БАН. Координатор е на европейската инициатива CLARIN за България. Лабораторията за езикови технологии (НБУ) е ключов партньор в проекта КЛаДА-БГ. Създадената в НБУ е-платформа за обучение по роден и чужд език гарантира успешното участие на НБУ в инфраструктурата.