facebook

Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
23.11.2023 09:40
Събития

Семинар „Инжекционен ток и ролята му за генериране на високи хармонични в аморфен кварц“

Корпус 2, зала 701Организатори:
Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“ и департамент „Телекомуникации“
Лектор:
доц. д-р Антон Хусакоу


Модератор:
доц. д-р Цвета Апостолова


Семинарът е предназначен за студенти от „Телекомуникации и компютърни технологии“, колеги от Департамент „Телекомуникации“ и всички интересуващи се от тематиката колеги.

Целта на семинара е да запознае аудиторията с нелинейния отклик на на твърдотелни материали, облъчени от интензивен ултра къс лазерен импулс. Ще бъдат представени теоретични и експериментални резултати, демонстриращи приноса на инжекционния ток (фотойонизацията) за генерирането на високи хармонични в обема на аморфни диелектрици. Тематиката на семинара има пряка връзка с тематиката на спечелената наскоро Нобелова награда за физика (2023 г.) за  „експерименталните методи, които генерират атосекундни импулси на светлина за изследване на динамиката на електроните в материята“.


Доц. д-р Антон Хусакоу е хабилитиран доцент в Институт Макс Борн за Нелинейна оптика и Спектроскопия, Берлин, както и преподавател по Квантова механика, Електродинамика, Нелинейна оптика и др. в Свободен Университет, Берлин. Автор е на повече от 70 статии в областта на генериране на суперконтинуум посредством манипулиране на солитони от по-висок порядък във фотонни влакна, генерация на високи хармонични в обема на аморфни и кристални материали, генериране на свръхкъси импулси в наночастици.