facebook

Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
04.05.2016 13:00
Събития

Семинар „Изследователски подход и електронно обучение“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 607

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Георги Тупаров

Представя се връзката между изследователския подход в обучението и технологиите за електронно обучение. Анализирани са различни гледни точки за същността на изследователския подход в обучението и технологиите за електронно обучение. Дискутират се от теоретична гледна точка възможностите за поддръжка на изследователския подход в обучението със средствата на електронното обучение. Предложени са конкретни сценарии за реализация на изследователски подход чрез технологии на електронно обучение в подготовката на специалисти в областта на компютърните науки и учители по информатика и ИТ.

Доц. д-р Тупаров е преподавател в департамент „Информатика“. Доцент по „Информатика“ (ВАК 01.01.12).
Преподавателски интереси: Информационни системи, обектно-ориентирано моделиране, бази от данни
Изследователски интереси: Информационни системи за електронно обучение, ползваемост на образователен софтуер.