facebook

Събития

dsc-0104_678x410_crop_478b24840a
08.01.2021 13:00
Събития

Семинар „Изследване на целочислена редица A248333 - приложение, общ член, суми, производни редици“

Онлайн във виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:

гл. ас. д-р Слав Ангелов


Разглежда се слабо известната целочислена редица A248333. За първи път тя е наблюдавана при броене на образувани квадрати при последователно добавяне на точки по квадратна решетка. Аз открих, че тази редица отговаря и на брой контакти образувани от HP редица ( Dill's HP Folding Problem) само от H-ове при подреждането и в спирала. Тази репрезентация ми позволи да изведа формула за общ член, хипотеза за друга по кратка формула за общ член, както и да изведа множество производни редици, за които също открих общия член и формула за сумата на пърите n члена.

Щатен преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет от 25.09.2017 година. Води лекции по: Приложна математика за икономисти, Количествени методи в мениджмънта, Вероятности и статистика, Алгоритми, Извличане на знания от данни, Статистически методи в икономиката, Приложна статистика, други. От октомври 2018 участва и в съвместната програма между Нов български университет и Шефийлдкия университет - курс Количествени методи за бизнеса.
Автор е на публикации в областта на статистиката, машинното обучение и биоинформатиката. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с машинно обучение, статистика, извличане на знание. Научни интереси: алгоритми, регресионен анализ, машинно обучение, извличане на знания, други.