facebook

Събития

166174697-3703427943088245-4858849185120760565-n-615x375_678x410_crop_478b24840a
21.11.2023 16:20
Събития

Семинар „Йонизация на кристали във силно поле. Генерация на високи хармонични.“

Корпус 2, зала 701Организатори:
Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“ и департамент „Телекомуникации”


Водещ:
доц. д-р Антон Хусакоу


Модератор:
доц. д-р Цвета Апостолова


Семинарът е предназначен за студенти от магистърска програма “Телекомуникации и компютърни технологии”, колеги от Департамент „Телекомуникации”, Департамент „Информатика” и всички интересуващи се от тематиката колеги.

Целта на семинара е да запознае аудиторията с видове йонизация в кристали, индуцирана от силното електрично поле на интензивен ултра къс лазерен импулс. Ще бъдат представени теоретични и експериментални резултати, демонстриращи връзката между генерирането на високи хармонични в обема твърди тела и лазерно индуцираните нелинейна йонизация и  нелинейни токове. Тематиката на семинара има пряка връзка с тематиката на спечелената наскоро Нобелова награда за физика (2023 г.) за „експерименталните методи, които генерират атосекундни импулси на светлина за изследване на динамиката на електроните в материята“.


Доц. д-р Антон Хусакоу е хабилитиран доцент в Институт Макс Борн за Нелинейна оптика и Спектроскопия, Берлин, както и преподавател по Квантова механика, Електродинамика, Нелинейна оптика и др. в Свободен Университет, Берлин. Автор е на повече от 70 статии в областта на генериране на суперконтинуум посредством манипулиране на солитони от по-висок порядък във фотонни влакна, генерация на високи хармонични в обема на аморфни и кристални материали, генериране на свръхкъси импулси в наночастици.