facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
09.02.2022 18:00
Събития

Семинар „Как се пише научен текст?“

Откриване на Научна школа по маркетинг

Zoom

Организатор:
департамент „Икономика“

Лектори:
д-р Павлина Върбанова, създател на онлайн сайта „Как се пише?“
доц. д-р Едуард Маринов, департамент „Икономика“, НБУ

Дискутанти:
доц. д-р Надежда Димова,
проф. д-р Иван Боевски,
гл. ас. д-р Стефания Темелкова,
гл. ас. д-р Росица Накова,
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Участници:
студенти от БП „Маркетинг“, МП „Маркетинг мениджмънт“, други бакалавърски и магистърски програми на департамент „Икономика“, докторанти

Семинарът „Как се пише научен текст“ цели стартирането на Научната школа по маркетинг като въвеждащата тематика е свързана именно със значението и спецификите на научния текст.

Като гост лектор е поканена д-р Павлина Върбанова, която като специалист по български език ще представи съвременните виждания за правилата в областта на правописа, пунктуацията и граматиката, и тяхното значение при създаването на научен текст. Тя ще даде също практически съвети на студентите за начините, по които могат да подобрят формалната страна на своите научни разработки.

Доц. д-р Едуард Маринов ще представи кратко въведение за спецификата на създаването и структурирането на академичен текст – извеждане на изследователски въпрос, формулиране на цел, задачи, предмет, обект, структуриране на текста, правила и системи за цитиране.

Д-р Върбанова е филолог и от доста време работи като езиков редактор и коректор. Защитила е дисертация по история на българския език, но я вълнуват и проблемите на съвременната езикова практика и норма.

Тя е създател на изключително подробния сайт „Как се пише?“, който съдържа отговори на повече от 3000 въпроса за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език. През 2015 г. излиза от печат и първата ѝ книга – книжният справочник „Как се пише?“, а през 2020 г. – второто му преработено и допълнено издание.