Събития

maxalber_678x410_crop_478b24840a
18.05.2018 14:40
Събития

Семинар „Кореспонденцията Алберт Айнщайн – Макс Борн (1916-1955)“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 706

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
проф. дмн Иван Ланджев

Теорията на относителността и квантовата теория, теоретичните основи на модерната физика, се мислят масово като абстрактни мисловни постройки, недостъпни за лаиците, за които човешкият им генезис е вече едва видим.

Наличната кореспонденция между Алберт Айнщайн, Макс Борн и неговата съпруга Хедвиг прави, напротив, явна тъкмо човешката страна на развиващата се наука. И двамата, Айнщайн и Борн, действат на първата линия при градежа на зданието на модерната физика. В началото на кореспонденцията през 1916 г. Айнщайн тъкмо е приключил работата си по общата теория на относителността и е концентрирал усилията си върху тогава все още много загадъчните квантови явления.


Проф. дмн Иван Ланджев е с основни изследователски интереси в областта на: теория на кодирането, крайни геометрии, криптография, комбинаторика, теория на графите.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: абстрактна алгебра (теория на групите, комутативна алгебра), теория на числата, алгебрична геометрия, алгоритми и сложност, теория на информацията.

Възможности за експертиза в областта на: защита на данни.
Преподавателски интереси в областта на: линейна алгебра, алгебра, дискретна математика, теория ан кодирането, криптография, комбинаторика, теория на графите, сложност на алгоритми, теория на информацията.


Изображения: m.znaj.ua и Associated Press