facebook

Събития

2366191_678x410_crop_478b24840a
16.05.2022 14:40
Събития

Семинар „Маркетингови инструменти за повишаване на осведомеността за бизнеса, свързана с опазване на околната среда“

Онлайн


Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова
Камелия Карадочева


Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на семинара ще се обърне  задълбочено внимание на новите възможности за управление и развитие на онлайн маркетинговия инструментариум за повишаване на общата култура и осведоменост на бизнеса на теми, свързани с опазване на околната среда.

Акцент в обсъжданията ще бъде ролята на кръговата икономика в бъдещите политики на ЕС и отражението на политическите решения върху бизнеса. Ще бъде очертана връзката между дигитални технологии и екологизиране на производствата и услугите с цел запазване и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.

Ще се обсъдят основните маркетингови инструменти, които ще играят ключова роля за привличането на клиенти и потребители за в бъдеще.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на класическите маркетингови практики, но и да бъдат провокирани да познават и най-вече да имплементират онлайн маркетингови инструменти.