Събития

books6_678x410_crop_478b24840a
14.06.2017 16:30
Събития

Семинар „Някои нестандартни приложения от теория на графите“

Корпус 2, зала 701

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
проф. Никола Янев

Модератор:
доц. д-р Георги Илиев

Представят се как класически проблеми от теория на графите чрез нестандартни модификации могат да се използват при реализацията на съвременни научно-приложни проекти.

Проф. Никола Янев е професор по специалност Изследване на операциите. Дългогодишен преподавател в България и Франция, както и участник в практически реализации на проекти у нас, Русия, Франция, Германия.