Събития

p1140646-copy_678x410_crop_478b24840a
27.04.2018 16:20
Събития

Семинар „Оценка и застраховане на кредитен риск“

Корпус 1, зала 305

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
Иван Илиев

Модератори:
гл. ас. д-р Емил Калчев,
гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Участници:
студенти в бакалавърските програми към департамент „Икономика“

Запознава колегите с иновациите в областта на оценката на кредитния риск и възможностите за застраховането му. Акцент е поставен върху форми и практики за финансиране на възникващи предприятия (Start-ups), както и възможности за работа в международна мрежа свързваща иновативни предприемачи и осигуряваща трансфер на ноу-хау и рисков финансов ресурс.

Финансов експерт от Лондонското сити с дългогодишен опит във финансовите иновации.