Събития

dsc-0103_678x410_crop_478b24840a
17.05.2019 14:40
Събития

Семинар „Практически аспекти на приложението на теорията на крайните автомати“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Ясен Горбунов

В лекцията се разглежда приложният аспект на използването на апарата на крайните автомати в компютърните архитектури и системите за автоматика. Въвежда се структурният синтез на крайни автомати, с чиято помощ става възможна тяхната хардуерна реализация. Представят са практически примери от различни области на техниката като са засегнати както софтуерни, така и хардуерни подходи.

Доц. Ясен Горбунов е доктор на Технически Университет — София и доцент в департамент „Информатика“ на НБУ. Изследователските му интереси, заедно с преподавателската му дейност, са насочени в областта на цифровата схемотехника, автоматизацията на технологични обекти, роботиката и проектирането на вградени системи с използването на микроконтролери и програмируеми логически схеми.