Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
18.04.2019 10:00
Събития

Семинар „Преподавателска мобилност по програма „ЕРАЗЪМ+“ в Университета на Валенсия, Испания: една възможност за академично сътрудничество и обмен на професионални идеи и добри практики“

Корпус 1, Зала 213

Организатори:

Департамент „Чужди езици и култури“


Водещи:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева


Участници:

преподавателите и студентите от департамент „Чужди езици и култури“


Семинарът представя някои акценти от осъществената от доц. Светлана Димитрова-Гюзелева преподавателска мобилност по програма „ЕРАЗЪМ+“ в Университета на Валенсия, Испания през м. март 2019 г. Семинарът ще е полезен както за преподавателите от департамента, така и за студентите, които проявяват интерес за осъществяване на мобилност по програма ЕРАЗЪМ+“ в Университета на Валенсия, защото това бе първата визита по двустранния договор.