facebook

Събития

yazovir-ognyanovo_678x410_crop_478b24840a
09.05.2023 14:40
Събития

Семинар „Развитие на орнитологичен туризъм в района на язовир Огняново – възможност за опазване на птиците и техните местообитания“

По повод 10 май, Световен ден на мигриращите птици. В рамките на семинар TERRA nostra.

Корпус 1, С1/06


Организатори:
департамент „Природни науки“
БП „Екология и опазване на околната среда“
МП „Екологични експертизи и контрол“Водещи:
Аделина Стоянова, Alumni и докторант по туризъм в НБУ
доц. д-р Ралица Берберова


Участници:
студенти


Световният ден на мигриращите птици се отбелязва на 10 май. Това е глобална кампания, която се провежда ежегодно от 2006 г. с цел опазване на мигриращите птици и техните местообитания. В рамките на този ден се провеждат различни събития за популяризиране на необходимостта от опазването на мигриращите птици, поради тяхното екологично значение и заплахите върху тези видове.

В рамките на семинара ще бъдат представени и дискутирани възможностите за развитие на орнитологичен туризъм в района на язовир Огняново като възможен иструмент за тяхното опазване. Язовир Огняново се намира в Софийска област и е разположен на миграционния път Via Aristotelis, което го прави интересно място от гледна точка на орнитологичното разнообразие.

Аделина Стоянова е Alumni на департамент „Природни науки“: БП „Биология – обща и приложна“, майнър програма „Екология и опазване на околната среда“ и магистърска програма „Екологични експертизи и контрол“. В момента тя е докторант по туризъм към департамент „Администрация и управление“. Още от студентските си години се интересува от темите, свързани с опазване на птиците и членува в клуб „С.К.О.Р.Е.Ц“ към Биологически факултет на СУ „Кл. Охридски“.


Доц. д-р Ралица Берберова е щатен преподавател в департамента. Води лекционни курсове по екологичен туризъм.

Снимка: личен архив на Аделина Савова