facebook

Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
26.01.2023 13:00
Събития

Семинар „Сателитни радиокомуникационни системи“

Корпус 2, зала 703


Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
доц. д-р Росен Пасарелски


Семинарът е предвиден с основна цел да представи на присъстващите студенти и гости сателитните радиокомуникационни системи и методите за осъщаствяване на спътникови комуникации. Разглеждат се видовете сателитни орбити и типове спътници, основните им компоненти и процеси на работа. Засягат се разновидностите телекомуникационни услуги, предоставяни чрез сателитни комуникации. Дискутира се имплементирането на нови сателитни системи и иновации в тази сфера. Събитието ще бъде онагледено с презентация и ще бъде полезно за студенти и външни гости на НБУ.


Доц. д-р Росен Пасарелски е щатен преподавател в НБУ, департамент „Телекомуникации“ с дългогодишен опит в областта на комуникационната и компютърна техника и телекомуникации.