Събития

pexels-cottonbro-3778848_678x410_crop_478b24840a
15.01.2021 14:30
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Добри практики в обучението по визуални изкуства. Интердисциплинарни модели на обучение

Онлайн

Организатори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност,
проф. Мони Алмалех, д.н.

Лектор:
доц. д-р Калина Христова - департамент „Изящни изкуства“Дискутанти:
гл. ас. д-р Владимир Димитров,
проф. Мони Алмалех, д.н.

Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“


Презентацията на доц. д-р Калина Христова и докладът към нея ще представят предложения за осъвременяване на моделите на обучение по визуални изкуства, с балансирано съотношение на количество и качество на теория и практика в обучението, кратък анализ на добрите чуждестранни практики и идеи за изграждането на система от конкретни критерии за оценка.

Предизвикателствата, пред които пандемията от COVID-19 ни изправи, не би трябвало да са единственият стимул за промяна в образователните модели. Класическото художествено образование в неговата класическа форма, включващо предимно практически и фундаментални дисциплини, никога няма да загуби водещата си позиция. 

Днес, повече от всякога, както хуманитарните специалности, така и художествените, имат нужда от осъвременяване, което да превърне образователния продукт в адекватен за съвременността и за пазара на труда.


Доц. д-р Калина Христова е художник, график, илюстратор, дългогодишен преподавател,  от 2020 г е ръководител на департамент „Изящни изкуства“. Творческите ѝ проекти са в областта на плаката, класическите и дигитални илюстративни техники и графичните технологии, а научните ѝ интереси са свързани с теорията и историческите аспекти на графичния и комуникативен дизайн.

За нея изкуството е форма на общуване не само по време на лекции, но и в обществени дейности и кампании, в които тя често участва. Работи по социални кампании, съвместно с държавни институции и представители на бизнеса, както и в кампании, свързани с трафика на хора и донорството, целящи да привлекат вниманието на обществото чрез визуалния език и комуникация.