Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
19.04.2021 14:40
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Слово и образ в една роля

Онлайн


Организатори:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност,
проф. Мони Алмалех, д.н.

Лектор:
доц. д-р Пенка Христова


Дискутанти:
гл. ас. д-р Владимир Димитров, проф. Мони Алмалех, д.н.
Когато мислим за нещата като за свързани в системи от отношения, словото и образът не си противоречат. Ако те влизат в едни и същи отношения, „играят една и съща роля“, специфичният им вербален или визуален облик не е пречка да открием сходството между тях. Това т.нар. структурно сходство помага при решаване на проблеми, разбиране, учене и  аргументация, а откриването му е предиктор за успешното справяне със задачи, които изискват както умения за боравене със слово, така и с образ.

Въпросът е как е репрезентирана информацията, въз основа на която откриваме структурно сходство и как да подпомогнем изграждането на подобни репрезентации на наученото в образователен контекст. По първия върос все още се търси отговор, но по втория има няколко успешни и теоретично смислени похвата, които лекторът ще представи накратко.

Доц. д-р Пенка Христова има магистърска степен по когнитивна наука и докторска степен по психология. Преподавател е в Нов български университет, където води предимно курсове по когнитивна психология. Изследователските ѝ интереси и научни публикации са в областта на човешкото мислене и памет. Автор е на статии и студии, публикувани на български и чужди езици.