Събития

1366993_678x410_crop_478b24840a
15.03.2021 18:00
Събития

Семинар „Тенденции в икономиката и съвременни аспекти“

Онлайн

Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
гл. ас. Ваня Хаджиева
Пламен Попов

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на съвременните методи за ефективното икономическо развитие, стабилност и управление на риска в условия на криза.

Фокусът ще се постави  върху обсъждането на настъпилите изменения и навлизащите в масова употреба практики и иновации.

За студентите е важно да се запознаят с различни казуси, ролята и положителните страни на съвременните тенденции, но и да бъдат провокирани да търсене на решения при форсмажорни обстоятелства.