Събития

books5_678x410_crop_478b24840a
28.05.2018 18:00
Събития

Семинар „Управление на проекти в земеделието - млад фермер – успешно управление на съвременния агро бизнес“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Надя Маринова

Гост-лектор:
Проф. Н. Колев – директор Института по почвознание „Н. Пушкаров“

Участници:
студенти от департамент „Администрация и управление“

По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на новите възможности за разработване и реализиране на проекти в сферата на селското стопанство и процедурите отворени към настоящия програмен период. Днешните предизвикателства са доста по-различни от тези преди няколко години, тъй като са свързани с ежеминутните промени на климата и околната среда. Бързите промени в технологиите и пазарните условия обуславя необходимостта и от търсене на нови идеи за развиване на съвременния малък и среден бизнес.

Фокусът ще се постави върху най-новите характеристики на управлението на проекти и ползите за съвременния бизнес.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на традиционния екологичен маркетинг, но и да бъдат наясно с новите тенденции и начини на мислене.