Събития

britanica_678x410_crop_478b24840a
20.03.2018 14:40
Събития

Семинар-уъркшоп „Защо да бъда преподавател в 21 век?“

Корпус 2, зала 303

Организатори:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
департамент „Англицистика“
ОЦ „Британика“

Водещ:
Мария Лазарова

Участници:
студенти

Целта на семинара е да предадем част от нашите знания и умения, натрупани благодарение на дългогодишния ни опит в образователната сфера на студентите и да стимулираме желание у тях да потърсят своето дългосрочно развитие в преподавателската професия. По време на семинара ще включим и активно студентите чрез специално разработените интересни и полезни за тях уъркшопове. Ще отганизираме и отворена дискусия между участниците и представителите на Британика, с цел да обменим информация и да ги запознаем с някои от спецификите в бранша. Ще пресъздадем емоцията, която биха получили, ако изберат да се развиват в преподаването и ще ги запознаем съз значението на това да бъдеш преподавател през XXI век.

Мария Лазарова е административен директор на ОЦ „Британика“ и ежедневно работи с целия екип на компанията с цел оптимизирането на процесите и предлагането на най-високо качество на образователните ни услуги. Мария активно участва и ръководи множество вътрешни обучения и семинари, чрез които развиваме различни умения и способности на нашите служители с цел тяхното непрестанно развитие и самоусъвършенстване. В семинара планираме да се включат и наши експертни преподаватели, които ще предадат от своя опит и знания на студентите. По време на срещата ще запознаем студентите със специално подготвени видеа, изразяващи емоцията на нашите колеги преподаватели и курсисти. Те ще споделят какво им дава работата и Британика.