Събития

ead_678x410_crop_478b24840a
19.04.2018 11:20
Събития

Семинар „Визия и приоритети за развитието на автономните системи и изкуствения интелект“

The IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in Artificial Intelligence and Autonomous System

Корпус 2, зала 701

Организатор:
департамент „Телекомуникации“

Водещи:
инж. Мартин Асенов,
инж. Георги Петров,
Людмил Дуриданов

Студентски семинар и отворена дискусия относно възможностите и приложението на изкуствения интелект и автономните системи в посока, подпомагаща и развиваща човешкия потенциал. На семинара ще бъдат обсъдени тенденциите в развитието на серия стандарти на IEEE, касаещи етични аспекти относно внедряването и развитието на системите с изкуствен интелект и автономните системи. Ще бъдат дадени някои примери с комерсиални експериментални приложения на изкуствения интелект както и масово достъпните платформи за разработка на интелигентни автономни системи.

Прикачени файлове