facebook

Събития

archive-books10_678x410_crop_478b24840a
15.01.2021 18:00
Събития

Семинар „Вътрешният одит и превенция прането на пари“

ZOOM

Организатор:
департамент „Икономика“

Водещ:
Ваня Венова – отговорник по качество за съответствие, KBC Group

Модератор:
гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Участници:
студенти от МП „Счетоводство и одитинг“

Този семинар има за цел да запознае аудиторията с ролята на вътрешната контролна среда в превенцията срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Ще бъдат представени мерки по отношение разпознаване на най-често срещаните практики, свързани с прането на пари, както и каква е регулаторната среда и санкциите, произтичащи от липсата на ефективни вътрешни контроли и отчетност.

Участниците ще придобият представа как и защо е важно да се идентифицира крайният собственик, защо обществените поръчки са особено предпочитан инструмент за пране на пари и кои са страните, поставени под ембарго.

Не на последно място, ще бъде разгледана ролята на вътрешния одит в подобряването качеството на вътрешните контроли и текущия мониторинг.

Ваня Венова е старши вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ в ОББ АД от 2016 г. Преди това има 5 години опит като експерт в Управление „Европейски проекти и финансови институции“ в СИБАНК ЕАД.

Бакалавър по Европеистика в УНСС и магистър по Финанси в НБУ.