Събития

11-02-ck_678x410_crop_478b24840a
11.02.2021 15:30
Събития

Семинар за преподаватели и докторанти „Специализирани библиотечни и информационни услуги за преподаватели и докторанти“

Zoom

Meeting ID: 814 1804 4263
Security: 850367

Организатори:

Център за книгата
Библиотека

Водещ:
д-р Радостина Тодорова, директор Библиотека

По време на семинара преподаватели и докторанти ще научат повече за услугите: Актуализация на библиография към курс, Анализ на цитиране, Доставка на книги и статии, Индексиране и рефериране на академични издания, Моите списания, Обмен на научни издания, Покупка на литература, Редакция на библиографски списък и Тематична библиография.