facebook

Събития

10-01_678x410_crop_478b24840a
10.01.2024 15:30
Събития

Семинар за студенти „Как да цитирам“

Библиотека, Зала за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“


Организатори:
Център за книгата, БиблиотекаВодещ:
Гергана Мартинова, началник отдел „Библиотечни и информационни услуги“


Център за книгата и Библиотеката отправят покана за участие в семинара „Как да цитирам“.

По време на семинара за студенти участниците ще научат повече за стандарта за цитиране на информационни ресурси БДС ISO 690. Ще бъдат разгледани Система за цитиране на име и година, Цифрова система и Бележки под линия, и показани примери за позоваване на печатни и електронни книги, монографични публикации, периодични издания, статии и други.