facebook

Събития

1333525_678x410_crop_478b24840a
16.11.2023 14:30
Събития

Семинар „Жените в контакт със закона - предизвикателства и ръководни принципи на въздействие. Социално-психологически особености на жената правонарушител. Криминогенни фактори, определящи предразположение към престъпно поведение“

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещи:
Донка Илиева – главен инспектор в Затвор – Сливен
Сийка Павлова – старши експерт методолог  в Затвор - Сливен


Модератор:
Гл. ас. д-р Дафинка Сидова


В рамките на семинара ще се дискутират специфичните за пола криминогенни нужди на жените и адекватни стратегии за тяхното редуциране. Предоставя се информация за процедурите и практиките за промяна в мотивацията на криминално активните жени и превенция на противоправното им поведение.


Главен инспектор Донка Илиева е началник сектор социална дейност и възпитателна работа в Затвор - Сливен. Магистър-психолог; магистър-психологическо консултиране.

Дългогодишен професионален опит в системата за изпълнение на наказанията като инспектор социална дейност и възпитателна работа; психолог на Затвор - Сливен и настоящ пряк ръководител на сектор социална дейност и възпитателна работа.

 

Сийка Павлова е старши експерт методолог, които има професионален опит в пенитенциарната практика като учител и директор на училище за жени, лишени от свобода. Впоследствие - ръководител на направление социална дейност и възпитателна работа в затвора Сливен, за период от 10 години.