Събития

bp_678x410_crop_478b24840a
14.12.2015 14:40
Събития

Система за оценяване и приравняване на тестови резултати в Националния център за оценяване на Кралство Саудитска Арабия

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещ:
доц. д-р Димитър Атанасов

Основни изследователски интереси в областта на: Вероятностте и статистиката, статистичекото моделиране и анализ на данни

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Разработването на статистически софтуер

Възможности за експертиза в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни

Преподавателски интереси в областта на: Вероятностите и статистиката и анализа на данни