facebook

Събития

07094004313_678x410_crop_478b24840a
30.11.2023 14:40
Събития

„Сократови диалози“ с ChatGPT - двигател на бъдещето?

Корпус 2, зала 305Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Лектори:
д-р Людмил Дуриданов (департамент „Здравеопазване и социална работа“; Adjunct Fellow, School of Computer, Data & Mathematical Sciences / Western Sydney University)
проф. д-р Симеон Симов (Dean / School of Computer, Data & Mathematical Sciences / Western Sydney University)Участници:
студенти и преподаватели от всички специалности на НБУДиалозите с различни форми на ИИ са двигател на бъдещето, лично и професионално. Искате ли да споделите как „разговаряте“ с ИИ и как прилагате тези „Сократови диалози“ във Вашето академично развитие, извън създадените напоследък митологични настроения около точността и бързината, с които ChatGPT, Bard и други приложения на ИИ успяват да ни улеснят?

 

Заповядайте на 30.11./14:40 в зала 305, втори корпус на НБУ на съвместното събитие на майнър-програмата Digital Humanities, в която дискутираме детайлно различни подходи за прилагане на ИИ в академичен контекст. Каква е психологията на естествено общуване с изкуствения интелект и как може то да ни доведе не само до прагматични резултати с приложна цел и постигане на нов естествен баланс в професионалното поведение на „израсналите в мрежата“, а и до нови мисловни модели в цивилизационно отношение?

Инициативата на Digital Humanities в Нов български университет цели да осигури „игрална площадка“ за преподаватели и студенти да „отглеждат“ психологията и философията на родителските взаимоотношения с нашите „ИИ-деца“. От 2018 г. Нашите лектори, проф. Симов /дългогодишен изследовател на ИИ/ и д-р Дуриданов разискват етиката и естетиката на бъдещето на ИИ в курсове от майнър-програмата Digital Humanities, като две страни на една и съща монета. Крайната ни цел е да изведем на преден план „строителни блокчета“ от сянката на класическото минало, за да бъдат „вградени“ и съживени посредством ИИ в 21 век; така както LEGO съживява детското въображение да обхващаме света около нас.

 

Zoom streaming: https://uws.zoom.us/j/81001183681 (passcode: 300300)

 

За повече информация: Digital Humanities in the AI Age <https://www.facebook.com/groups/dhsofia>