facebook

Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
29.03.2021 13:00
Събития

Среща-дискусия „Професия „Съдия““

Онлайн

Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
Съдия Даниела Александрова – заместник-председател на СРС, ръководител на Трето гражданско отделение

Дискутант:
доц. д-р Петя Неделева

Участници:
студенти от МП „Право“ I курс, НБУ

Съдия Александрова има сериозен професионален опит като съдия. Целта на срещата е да се разкрият както привлекателните страни на професията съдия, така и трудностите, които се срещат при упражняването на тази професия. Студентите ще могат да задават въпроси, които могат да формират тяхната представа за юридически професии и да има дадат правилна ориентация за професионален избор.

Съдия Даниела Александрова е съдия в Гражданско отделение на Софийски районен съд и заместник - председател и ръководител на Трето гражданско отделение в съда. Професионалният й път е преминал изцяло в съдебната система, където започва работа първоначално като младши прокурор. През  2014 г. след проведен конкурс започва работа като съдия в наказателното отделение на Софийски районен съд. От 2016 г. до настоящия момент правораздава в Трето гражданско отделение на съда, където разглежда различни видове граждански дела, като специфични за отделението са деликти, облигационни спорове между физически лица, вещни дела, дела по ЗОДОВ, Закона за защита от дискриминация и др.