Събития

apostolov_678x410_crop_478b24840a
15.01.2021 11:20
Събития

Студентски четения „Тълкуването в континенталната правна доктрина”

Онлайн


Организатор:
департамент „Право“Лектор:
гл. ас. д-р Емилия Димитрова


Участници:
студенти от втори курс в МП „Право“


Студентите от втори курс в МП „Право” ще представят книгата на проф. Иван Апостолов „Еволюцията на континенталната тълкувателна теория”. Целта е да задълбочат знанията си по въпросите на тълкуването в правото и да се запознаят с личността и творчеството на един от най-забележителните български юристи - преподавател, адвокат, арбитър, учен и ерудит, получил международно признание, проф. Иван Апостолов по случай 110 години от рождението му.


Изображение: Английска гимназия ”Проф.Иван Апостолов”