facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
12.03.2021 16:30
Събития

Студентски колоквиум „Политики по време на кризи“

Онлайн


Организатор:
департамент „Политически науки“


Теми на събитието:

  • Какви са и какви трябва да бъдат политиките по време на криза?
  • Как се отразява наслагването на „криза върху криза“ на обществото? Какви са лидерите по време на криза?
  • Кой печели от кризите? Какво идва след кризата?


Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Политически науки“


Финансова, миграционна, политическа, здравна – през последните няколко години кризите са съществена част от живота ни. Не само в България, не само в Европа, а навсякъде по света. От национални, през регионални до глобални – предизвикателствата се увеличават и усложняват. Криза върху криза – едва отминала, едната криза, бива последвана от друга.

Възможни варианти за участие на студентите:

 

1. Като лектор с доклад

 

2. Като участник в дискусиите

 

3. Като слушател

 

Заявка за участие може да изпратите до 23.12.2020 г. като попълните електронната форма 


За участие с доклад, студентите могат да получават 3 кредита за избран от тях извънаудиторен курс. Протоколите по тези курсове ще се заверяват от титулярът на избрания курс и от гл. ас. д-р Евелина Стайкова.