facebook

Събития

venceslav_678x410_crop_478b24840a
23.11.2023 17:30
Събития

Светът на писателя и преводача Венцеслав Константинов

НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б

Организатори:
департамент „Чужди езици и култури“
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. Морис Фадел, д.н.

Дискутанти: 
проф. Албена Бакрачева, д.н.,
проф. Михаил Неделчев,
проф. д-р Христо Тодоров

Вечер, посветена на творчеството на големия изследовател-германист, писател и преводач Венцеслав Константинов. Събитието е свързано с дарението на неговата лична библиотека на библиотеката на НБУ. Ще се обсъжда не само творчеството на Венцеслав Константинов, но и ще прозвучат произведения на автора.

Венцеслав Константинов (1940 – 2019) е един от най-значимите представители на българската германистика. Неговите преводи обхващат ключови произведения и автори на класическата и модерната немскоезична литература. Същевременно той е автор на студии и статии върху литературно-исторически и литературно-теоретични проблеми, както и на прозаически и поетически произведения и драматургия.