Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
05.12.2017 16:20
Събития

Съдебно производство по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Симулативен съдебен процес

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатор:
департамент „Право“

Водещ:
гл. ас. д-р Памела Бучкова

Участници:
студенти от втори курс на програма „Право“

Симулативният съдебен процес е учебна форма, която дава възможност за развитие на личностните качества и е едновременно забавна за участниците и зрителите. Симулативният съдебен процес имитира развитието на реален съдебен процес и решаването на конкретен правен спор. Това провокира индивидуалната инициатива на участниците да представят един реален казус, като интерпретират творчески фактическата информация, за да решат поставения проблем.

Гл. ас. д-р Памела Бучкова е преподавател в Програма „Право“ с богат преподавателски и практически опит в областта на Административното право и Административния процес.